Du er her:

Utdanning

Når vurdering av prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for videre læring og for å utvikle kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innebærer at vurderingsinformasjon brukes til å justere egen læring og undervisningsopplegg underveis.

Aust-Agder fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring i skole og i lærebedrift. I år er det ca 4 000 elever fordelt på 8 videregående skoler og ca 1 000 lærlinger i fylket.

Visste du at ...

Norske elever gjør det bedre i både lesing, matematikk og naturfag sammenlignet med tidligere resultater i de internasjonale undersøkelsene TIMSS og PIRLS. Ingen andre land i TIMSS-studien kan vise til så sterk framgang i matematikk som norske 4. klassinger (Utdanningsdirektoratet, desember 2012).

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Vurdering for læring er en nettside for deg som vil lære mer om underveisvurdering og få flere verktøy for elevenes læring?

 

  • Ny rammeplan for yrkesfaglig fordypning (YFF) 19.10.2016
  • Eksamenskurs i matematikk høsten 2016 Aust-Agder fylkeskommune ved utdanningsavdelingen arrangerer gratis eksamenskurs for elever, lærlinger og privatister som skal opp til ny sentralgitt eksamen høsten 2016 i matematikk (1P, 2P, 2P-Y, S1, S2, R1 og R2). 27.09.2016
  • IKO-modellen i Aust-Ager fylkeskommune Å redusere frafall i videregående opplæring står høyt på den politiske agendaen og er et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge. IKO-modellen bidrar med systematikk i skolenes frafallsforebyggende arbeid gjennom identifisering, kartlegging og oppfølging av «risikoelever». 19.08.2016
  • Skolestart 2016 Her er dato og klokkeslett for skolestart i videregående skoler i august 2016 07.06.2016
  • Nytt nettsted om mobbing 16.06.2016
  • Sommerskole 2016 Sommerskolen 2016 - kickstart og nye muligheter 29.04.2016
Publisert: 21.08.2009
Sist oppdatert: 27.01.2016